Condensatie Mechanische ventilatie

Condens verhelpen

Condens verhelpen

Condensatie vormt een belangrijk vochtprobleem en kan op verschillende manieren worden verholpen, afhankelijk van de oorzaak hiervoor. We onderscheiden oppervlakte condensatie en inwendige condensatie. In beide gevallen is er sprake van overmatig condenseren, waardoor er vochtproblemen in huis kunnen ontstaan.

Condens kan bijvoorbeeld ontstaan door continu toevoer van vochtige lucht vanuit kruipruimte Ook een lekkage kan een continu toevoer van vochtige lucht veroorzaken Oudere woningen zijn veelal slecht geïsoleerd waardoor waterdamp op de niet-gecondenseerde delen van de woning condenseert. Isoleren van muren, vloer, dak en aanbrengen van dubbel glas is dan raadzaam. Onvoldoende ventilatie waardoor vochtige lucht vervangen kan worden door droge lucht is vaak een goede remedie tegen overmatige condensvorming.

Oppervlaktecondensatie verhelpen

Oppervlaktecondensatie heeft een aantal mogelijke oorzaken, waaronder een koudebrug. Het is mogelijk dat de warmteweerstand (plaatselijk) te laag is, waardoor er een te lage binnenoppervlaktetemperatuur ontstaat. Deze ligt lager dan de dauwpuntstemperatuur, waardoor er condensatie zal ontstaan. Het is vooral van belang om de bouwkundige details op de koude brug goed te laten onderzoeken. Met name in hoeken kan er sprake zijn van vocht of schimmelvorming, omdat er op dat punt een aantal vlakken grenzen aan de buitenlucht.

Schimmel verwijderen
Schimmel is een gevolg van vochtproblemen. Zonder ingrijpen zal na het verwijderen van de schimmel deze weer terugkeren.

De oppervlaktecondensatie dient te worden verholpen, omdat dit zorgt voor een hoge productie van woonvocht dat vervolgens nergens heen kan. Dit kan onder andere tot problemen leiden wanneer er sprake is van beperkte ventilatiecapaciteit, net als wanneer het stookgedrag niet in orde is of op het moment dat er veel wordt gekookt of zich veel mensen in de ruimte bevinden.

U kunt de condens verhelpen door bouwkundig de koudebrug aan te laten pakken, al kan dat achteraf over het algemeen een ingrijpende oplossing vormen. Het is aan de andere kant ook mogelijk om de vochtproductie te beperken of het ventilatiesysteem te verbeteren. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld al voldoende om af en toe de ramen open te zetten, zodat er frisse lucht naar binnen kan stromen. De ventilatie en productie van vocht dienen goed in balans te zijn, zodat u de condens kunt verhelpen en u geen last heeft van een teveel aan vocht in huis.

Veel voorkomende vochtbestrijding technieken

Inwendig condenseren verhelpen

We onderscheiden daarnaast het inwendig condenseren. In dat geval de condens verhelpen? Zowel de oorzaken als de mogelijke oplossingen zien er dan net wat anders uit. Qua oorzaken kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een onjuiste detaillering. Daardoor zal er met name in het voorjaar, het najaar en de winterperiode inwendig vocht ontstaan. Daarnaast kan een strenge winter tot problemen leiden, omdat het dauwpunt in de constructie aanwezig is. Tenslotte kan er sprake zijn van een onvoldoende luchtdichte aansluiting. In dat geval kan er stromingsvocht ontstaan, maar dit kan ook tot gevolg hebben dat er inwendige condens ontstaan. Het is in alle gevallen van belang om daar professioneel naar te laten kijken, om de situatie zo goed mogelijk op te lossen en de vochtproblemen aan te (laten) pakken.

Mechanische ventilatie zorgt voor versnelde afvoer van vochtige lucht.

De oplossingen met betrekking tot het inwendig condenseren hebben betrekking op de bouwkundige aanpak, het beperken van de vochtproductie of het verbeteren van de ventilatie. De laatste twee oplossingen zijn wat dat betreft gelijk aan die bij de oppervlaktecondensatie. De bouwkundige aanpak is wel iets anders. In dit geval is het verstandig om een dampremmende folie te plaatsen, de situatie af te plakken en goed op de naden te letten. Daarmee valt condens te verhelpen, zodat u minder last zal hebben van eventuele vochtproblemen.

Gratis Offerte Aanvragen ?

Heeft u vochtproblemen en wilt u advies hierover?

Wilt u weten wat het zou kosten om het probleem te verhelpen?

Vraag dan volledig gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Dekking in geheel Nederland.

Alle disciplines.

Garantie op alle werkzaamheden.

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie