Vochtmuur Vochtige vloer Optrekkend vocht Scheur in muur Door vocht aangetaste gevel Schimmel en vocht

Vochtproblemen

Vochtproblemen herkennen

Professionele inspectie, vochtmeting en analyse zijn noodzakelijk om goede oplossingen te vinden.

Vochtproblemen herkennen en daarmee voorkomen dat die zich verder kunnen ontwikkelen? Er bestaan verschillende mogelijke oorzaken voor vochtproblemen, aan de hand waarvan u kunt nagaan of zich op termijn wellicht problemen zullen ontwikkelen.

Het is verstandig om de kwetsbare plekken zelf in de gaten te houden en daar eventueel met een specialist naar te kijken indien u het niet vertrouwt. U kunt dan zelf de vochtproblemen herkennen, om vervolgens de vochtproblemen te laten beoordelen door een specialist die u kan aangeven wat daar eventueel aan te doen valt.

Analyse van kwetsbare plekken

Er bestaan een aantal kwetsbare plaatsen in huis, waar u de vochtproblemen in een vroeg stadium kunt herkennen. Indien u het idee heeft dat er sprake is van lekkage kunt u bijvoorbeeld zoeken naar de plekken van kranen achter het tegelwerk, net als eventuele cv-leidingen die kunnen zijn doorgeroest. Er kan een rioleringsbuis zijn losgesprongen, waardoor er verschillende mogelijke oorzaken bestaan voor een lekkage.

Qua kwetsbare plekken kunt u vanuit de kelder of de kruipruimte te maken krijgen met optrekkend vocht, op het moment dat die te nat zijn. Dit valt te herkennen aan vochtplekken op de muur, in de vorm van een horizontaal front boven de plinten. Zit de vochtplek hoger en is daar geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor beschikbaar? Dan zou het kunnen dat u te maken heeft met doorslaand vocht.

Verder is het de moeite waard om vochtproblemen te herkennen als het gevolg van oppervlaktecondensatie, inwendige condensatie, stromingsvocht en bouwvocht. Het zijn allen bekende oorzaken van vochtproblemen. U kunt die zelf herkennen aan de hand van vochtplekken op de gevel of op het plafond. Indien u het niet vertrouwt is het verstandig om daarvoor een specialist in te schakelen, die concreter kan aangeven wat daar aan te doen is.

Veel voorkomende vochtproblemen:

  • Opstijgend vocht
  • Natte kelder
  • Lekkage
  • Bouwvocht
  • Doorslaand vocht
  • Condens
  • Schimmels
  • Vochtige muren

Het is altijd van belang om de vochtproblemen tijdig te herkennen en er zo snel mogelijk voor te zorgen dat hier een specialist naar kijkt. In veel van de gevallen zullen de vochtproblemen zich snel ontwikkelen, bijvoorbeeld door schimmels die zich kunnen gaan vormen. Het betekent in de praktijk dat het binnenklimaat raakt aangetast, waardoor u te maken kunt krijgen met schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Door de vochtproblemen vroegtijdig te herkennen en beoordelen valt dit veelal te voorkomen, waardoor de werkzaamheden minder ingrijpend zijn.

Mogelijke bronnen van vochtproblemen

Regenval en grondwater zorgen voor continu vochtinvloeden op funderingen, kelders en kruipruimtes.

Een specialist kan de vochtproblemen beoordelen en op basis daarvan aangeven wat er mogelijk aan de hand is. In sommige gevallen is het voldoende om meer te ventileren of tijdelijk meer te stoken. Dat laatste vormt bijvoorbeeld een goede oplossing indien er sprake is van bouwvocht dat u dient te verhelpen.

In andere gevallen is het niet zo gemakkelijk om de vochtproblemen te herkennen, te laten beoordelen en vervolgens op te laten lossen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een koudebrug of dat het ventilatiesysteem niet naar behoren werkt. In die gevallen kan een specialist u duidelijk aangeven wat er aan de hand is en wat daaraan te doen valt om dit probleem op te lossen.

Gratis Offerte Aanvragen ?

Heeft u vochtproblemen en wilt u advies hierover?

Wilt u weten wat het zou kosten om het probleem te verhelpen?

Vraag dan volledig gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Dekking in geheel Nederland.

Alle disciplines.

Garantie op alle werkzaamheden.

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie