Door vocht aangetaste gevel Los stucwerk Muurvocht Doorslaand vocht

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht

Doorslaand vocht kan leiden tot aanzienlijke problemen, bijvoorbeeld als het gevolg van een falende aansluiting door een slechte detaillering. Met name wanneer de waterkerende laag van een gevel ouder wordt en er extreme weersomstandigheden plaatsvinden is het risico hierop groot.

Een specialist die de oorzaak van doorslaand vocht komt helpen te herkennen zal altijd zoeken naar verschillende bekende bronnen van problemen, om op basis daarvan eventueel verder te onderzoeken en metingen te doen.

Doorslaand vocht herkennen

Vocht via buitengevel slaat door naar binnen.

Doorslaand vocht in de muur valt op verschillende manieren te herkennen, vanwege de verschillende oorzaken die daarmee gepaard kunnen gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er sprake is van lekkage in het gevelvlak, zonder dat daar een direct aanwijsbare oorzaak voor beschikbaar is. Dit geeft in veel gevallen aan dat er sprake is van doorslaand vocht, omdat dit zich kan uiten op een plaats waar zich geen leidingen bevinden en die bijvoorbeeld te hoog is om direct te denken aan opstijgend vocht.

Een doorvoer door de fundering zorgt vaak voor vochtproblemen

Een specialist die u helpt te herkennen of er sprake is van doorslaand vocht zal bovendien goed kijken naar de plaatsen rondom de bouwkundige aansluitingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de posities rondom de kozijnen, aangezien die traditioneel een zwakke plek vormen. Verder zal de specialist zoeken naar eventueel doorslaand vocht rondom de aansluitingen van de bouwdelen, zoals de vloerranden.

Ook de openingen zoals een schoonsteen of de dak- en geveldoorvoeren vormen bekende zwakke plekken op het gebied van doorslaand vocht in de woning, net als het eventueel ontbreken van open stootvoegen voor ontwatering. Het zijn plaatsen die de specialist zal onderzoeken om te herkennen of er sprake is van doorslaand vocht, waardoor de oplossing daar vervolgens op kan worden afgestemd.

Onderzoeken en metingen naar doorslaand vocht

Professionele camera-inspectie.

Tijdens het onderzoek naar doorslaand vocht in de muur kan een specialist verschillende metingen doen en gebruik maken van andere methoden. Heel eenvoudig is het bijvoorbeeld om de beregeningsproef te doen, waarmee doorslaand vocht gemakkelijk te herkennen valt. Door de tuinslang op de gevel of het dak te zetten valt eenvoudig na te gaan of het vocht er inderdaad doorheen slaat, of dat er mogelijk wat anders aan de hand is. Een specialist kan gebruik maken van een endoscoop om in de spouw te kijken of kan de karstenbuisproef gebruiken om na te gaan in hoeverre het metselwerk vocht op zal nemen. Ten derde is het mogelijk om de oppervlaktetemperatuur te meten in combinatie met de RV/ ruimtetemperatuur. Aan de hand daarvan valt oppervlaktecondensatie uit te sluiten, waardoor het probleem bij doorslaand vocht gezocht kan worden.

Herkent u doorslaand vocht of heeft u het idee dat hier mogelijk sprake van is? Een specialist kan u helpen vast te stellen wat er daadwerkelijk aan de hand is, zodat u de oplossing daar vervolgens op kunt afstemmen. Door het doorslaand vocht in de muur vast te stellen is het mogelijk de problemen bij de bron aan te pakken en te voorkomen dat die zich opnieuw zullen voordoen.

Gratis Offerte Aanvragen ?

Heeft u vochtproblemen en wilt u advies hierover?

Wilt u weten wat het zou kosten om het probleem te verhelpen?

Vraag dan volledig gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Dekking in geheel Nederland.

Alle disciplines.

Garantie op alle werkzaamheden.

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie