Natte kruipruimte Lekkende kelder Kimlekkage schimmel Lekkende kelder

Natte kelder - natte kruipruimte

Natte kelder - Natte kruipruimte

Veelal lekkage op de kim (aansluiting wand op keldervloer).

Een natte kelder of natte kruipruimte valt gemakkelijk te herkennen, aan het water dat erin staat of de hoge mate van vocht in de lucht. Het is in de beide gevallen verstandig om daar iets aan te (laten) doen. Het vocht kan zich via de capillaire werking anders opwerken in de gevels van de woning, zodat u daar ook boven het vloerniveau mee te maken kunt krijgen.

Lekkage in de kim van de kelder

Een natte kelder kan de oorzaak zijn van verschillende situaties. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een hoge stand van het grondwater, terwijl het in andere gevallen gaat om het zakken van regenwater. Wat de oorzaak ook is, er bestaan in de kelder of in de kruipruimte een aantal zwakke plekken. In het geval van de kelder gaat het bijvoorbeeld om de kim.

De kim van de kelder staat voor het punt waar de wanden op de vloer zijn aangesloten. Er is daar een verbinding gemaakt, waardoor dit zelfs onder leiding van een ervaren aannemer een zwakke plek zal vormen. Het vocht dat naar binnen wil dringen zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen, waardoor een dergelijke zwakke plek in de constructie een goed punt vormt. De kim van de kelder is de scheiding tussen de wand en de vloer en laat meestal als eerste eventuele vochtproblemen zien. Hier valt de natte kelder al in een vroeg stadium te herkennen, zodat u daar nog tijdig wat aan kunt laten doen.

Problemen met doorvoeropeningen

Een doorvoer door de fundering zorgt vaak voor vochtproblemen

Daarnaast is het de moeite waard om bij een natte kelder of een natte kruipruimte de verschillende doorvoeropeningen goed te bekijken. Dit zijn de openingen in de constructie die het mogelijk maken om de aansluitingen voor het water en gas of elektriciteit te plaatsen. De aansluitingen dienen op een waterdichte manier te worden afgewerkt, maar zelfs bij het gebruik van hoogwaardige materialen kan dit een zwakke plek vormen.

Een natte kelder of een natte kruipruimte valt wat dat betreft al snel te herkennen aan vochtproblemen op deze belangrijke punten. Een specialist zal daar als eerste naar kijken, om na te gaan of er sprake is van vocht dat via deze aansluitingen naar binnen toe kan sijpelen. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien langzaam te gaan, maar gaan vervolgens immers 24 uur per dag, 7 dagen per week door.

Oorzaken van de natte kelder of natte kruipruimte

Kelders staan onder grondwaterniveau en de hydrostatische druk is groot waardoor lekkages kunnen ontstaan.

Er bestaan verschillende oorzaken van vocht dat naar binnen probeert te dringen en daarmee zorgt voor een natte kelder of een natte kruipruimte. Ten eerste kan dit te maken hebben met zakkend oppervlaktewater, uit de omgeving van het bouwwerk. Aan de andere kant kan het gaan om grondwater dat een relatief hoge stand heeft.

Het water probeert zich in de beide gevallen een weg naar binnen te drukken. Het zoekt de weg van de minste weerstand, waardoor de bovengenoemde voorbeelden vaak duidelijke aanwijzingen geven over de oorzaak van een natte kelder of ene natte kruipruimte, zodat u die gemakkelijker kunt herkennen.

Gratis Offerte Aanvragen ?

Heeft u vochtproblemen en wilt u advies hierover?

Wilt u weten wat het zou kosten om het probleem te verhelpen?

Vraag dan volledig gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Dekking in geheel Nederland.

Alle disciplines.

Garantie op alle werkzaamheden.

Wij gebruiken cookies op deze website om de gebruikservaring te verbeteren Meer informatie